Gimnáziumunk németes tanulói babérokat hoztak haza

A szeghalmi Péter András Gimnázium 2017. december 14-én negyedik alkalommal rendezte meg angol és német nyelvből szép kiejtési versenyét.

A versenyzőktől kérték, hogy készüljenek fel egy előzetesen kiválasztott, a telet vagy annak ünnepeit, hagyományait megidéző memoriterből, majd a szervezők által választott ismeretlen szöveget adjanak elő a neves zsűri előtt legjobb tudásuk szerint.

Felismered megyénk nevezetes épületeit? Tudod-e milyen jelentős személyiségeket adott Békés megye hazánknak? Ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekre kellett választ adniuk a 3 fős csapatoknak az Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium, reál munkaközössége által megszervezett, immár hagyományosnak mondható természettudományos versenyen.

A jó hangulatban zajló vetélkedőn 36 7. és 8. osztályos diák mérhette össze tudását, felkészültségét különböző Békés megyére vonatkozó feladat megoldása kapcsán – csapatban, önállóan, online, illetve hagyományos formában.

„Egy húsztagú, magyar és külföldi szakemberekből álló küldöttség érkezett kedden Sarkadra, hogy megismerhessék a kistérségi egészségfejlesztési irodát, annak működését és jó gyakorlatait. Ennek mentén a delegáció résztvevői szintén részt vehettek azon az előadáson, amelyen a helyi középiskolásoknak mutatták be az újraélesztés fontosságát és szabályait.

2017. október 18-án a sarkadi iskolákban tanító reál szakos pedagógusok találkoztak a gimnáziumban. Az összejövetel során elemeztük az utóbbi évek eredményeit – sikereket és kudarcokat -, illetve az iskolák jövőképének alakítása érdekében közösen gondolkodtunk a lehetőségeinkről és az iskolák közötti együttműködés fontosságáról. Mindannyiunknak szüksége van mások tapasztalatainak megismerésére, a megújulást segítő új módszerek elsajátítására.

Iskolánk idén is nevezett a Wallenberg nyomán című országos középiskolai vetélkedőre.

Az első regionális vetélkedőnek (amiből még tíz lesz az országban) a hódmezővásárhelyi Emlékpont, a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely és a zsinagóga adott otthont 2017.10.18.-án.

A vetélkedőn hét csapat – közöttük három határon túli – mérte össze tudását a Raoul Wallenberg életéről és tevékenységéről, valamint a holokauszt és a magyar–zsidó együttélés témakörében szerzett ismereteiről.

Be nem állt a csőrük… Talán csak akkor, amikor a kezdő-gólya-táncot ropták. De azután! Nyelvtörőt daráltak savanyú jégkockával a szájban. Vagy éppen szerelmet vallottak a kollégium közössége előtt (nem önszántukból, mégis lelkes átéléssel). Szívesen felvették az énekesmadár szerepet is (úgy, ahogy), hamiskás (a dalok is úgy szóltak) mosolyra késztetve bennünket. Kötélen nem, de tojásokon (hogy ezek milyen törékenyek) „roppant” jól táncoltak. Szem (és zokni) nem maradt szárazon.

Szeptember 28-án a város középiskoláinak kedvelt madarai, a „gólyák (összesen 35-en) fészkelték be magukat a kollégium épületébe, hogy a fiókalét, a szárnybontogatás szépséges küzdelmein keresztül megkezdjék elsajátítani a kötelékben repülés tudományát. Eme nemes célkitűzés megvalósításában lelkes, hathatós segítséget kaptak a végzős diákoktól, akik nagy szeretettel – fárad(t)ságot nem kímélve – vetették bele magukat a feladatba.

Oldalak

Feliratkozás Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium RSS csatornájára