május 2015

RÖPLABDÁSAINK ORSZÁGOS SIKERE

Kovalovszki Andris már reggel 7 óra körül megjelent az iskolában, pedig 10 órára kellett volna csak beérkeznie. Ő azonban nemigen tudott aludni, és nem lelte helyét otthon. Nyolc csapattársával és Orosz Mihály testnevelővel Debrecenbe készültek, a középiskolások országos röplabdaversenyére.

Elballagtak középiskolásaink

Április 30-án végzős diákjaink végigjárták szépen feldíszített iskolájuk tantermeit, majd – élen az iskolavezetéssel – osztályfőnökeikkel (Mede Olga, Pappné Tóth Ildikó, Molnár István) egy utolsó sétát tettek városunk központjában. Ezt követően érkeztek meg a ballagási ünnepség helyszínére, a kollégium kertjébe. A szülők, hozzátartozók, barátok, diáktársak tapssal fogadták őket.

Ballagás a kollégiumban

Április 27-én koradélutántól nagy sürgés-forgás volt a kollégiumban. Az épületet kellett díszbe öltöztetniük a gyerekeknek, hiszen végzős kollégiumi társaik ballagására készültünk. Szaporodtak a gallyak, virágok, hamarosan orgonaillat töltötte be a folyosókat. Elkészült a „mű”. Igazán szép lett. Mint ahogyan a diákok is szépek lettek, ünneplőbe öltöztek, és – azt hiszem – a lelkük is ünneplőbe öltözött.

Szerenád

Április 29-én a végzős diákok és a tantestület tagjai összegyűltek egy tanteremben, ahol a fiatalok dallal, hangszeres zenével, prózával köszöntötték tanáraikat, köszönték meg a velük való törődést. A pedagógusok „viszontszerenáddal” üdvözölték a ballagókat.

ARANY-HÉT 2015

Középiskolánk kollégiuma évtizedek óta egyhetes rendezvénnyel tiszteleg márciusban Arany János előtt. Nagyszalonta szülöttének szobránál Kertes István igazgatóhelyettes mondta el gondolatait és nyitotta meg az események sorát.

A hetet sport és műveltségi vetélkedők, egyéni és csoportos játékok színesítették. Egyesek habzsolták a programokat, mások csupán csipegettek belőle.

Összefoglalók

Az ERASMUS+ programjának keretében 2014 novemberében 12 diák és 2 kísérő tanár tölthetett el 3 hetet az olaszországi Milánóban. Megérkezésünk után Kocsis András, a milánói székhelyű Evolvo cég vezetője fogadott minket, és rövid tájékoztatót tartott nekünk az olasz szokásokról.