Április 30-án végzős diákjaink végigjárták szépen feldíszített iskolájuk tantermeit, majd – élen az iskolavezetéssel – osztályfőnökeikkel (Mede Olga, Pappné Tóth Ildikó, Molnár István) egy utolsó sétát tettek városunk központjában. Ezt követően érkeztek meg a ballagási ünnepség helyszínére, a kollégium kertjébe. A szülők, hozzátartozók, barátok, diáktársak tapssal fogadták őket.

Április 27-én koradélutántól nagy sürgés-forgás volt a kollégiumban. Az épületet kellett díszbe öltöztetniük a gyerekeknek, hiszen végzős kollégiumi társaik ballagására készültünk. Szaporodtak a gallyak, virágok, hamarosan orgonaillat töltötte be a folyosókat. Elkészült a „mű”. Igazán szép lett. Mint ahogyan a diákok is szépek lettek, ünneplőbe öltöztek, és – azt hiszem – a lelkük is ünneplőbe öltözött.

Április 29-én a végzős diákok és a tantestület tagjai összegyűltek egy tanteremben, ahol a fiatalok dallal, hangszeres zenével, prózával köszöntötték tanáraikat, köszönték meg a velük való törődést. A pedagógusok „viszontszerenáddal” üdvözölték a ballagókat.

Középiskolánk kollégiuma évtizedek óta egyhetes rendezvénnyel tiszteleg márciusban Arany János előtt. Nagyszalonta szülöttének szobránál Kertes István igazgatóhelyettes mondta el gondolatait és nyitotta meg az események sorát.

A hetet sport és műveltségi vetélkedők, egyéni és csoportos játékok színesítették. Egyesek habzsolták a programokat, mások csupán csipegettek belőle.

május 2015