Miniszteri kitüntetés

Miniszteri kitüntetésben - Trefort Ágoston díj- részesült az Ady Endre – Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium munkatársa

Sós Tiborné

Sós Tiborné 1966. november 17-én született Gyulán.

Általános iskolai és középiskolai tanulmányait Sarkadon végezte. 2 fiúgyermek édesanyja, férje, Sós Tibor a Magyar Közút NZrt. Sarkadi Mérnökség dolgozója, ahol gépész - művezető.

1983. július15-től a sarkadi gimnázium iskolatitkáraként dolgozik.

Magdi kedves, barátságos ember, akit barátai, munkatársai jó humora, pozitív életszemlélete miatt szeretnek, tisztelnek.

Munkáját elhivatottan, hozzáértéssel, lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon, becsületesen, precízen végzi.

Szociális érzékenysége, empatikus készsége nagy-nagy türelemmel párosul.

Tevékenységét mindig a munkatársai, a diákok, a szülők iránti odaadás, tapintat, türelem, tisztelet és segítőkészség jellemzi.

Kollégái számíthatnak mindennapi, szorgalmas munkájára és bizalommal támaszkodhatnak szakmai hozzáértésére.

Pályázatok előkészítésében, a beiskolázási csoport munkájában aktívan rész vesz. A TÁMOP-3.1.5-09/A/2. azonosító számú pályázat projektmenedzsere 2010-2012 között.

Kiváló közösségi ember, szabadidejét is feláldozva vesz részt az intézmény rendezvényein, programjain.

Sarkadon az 1. Sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány tagja, majd 2006-tól 5 éven át a kuratórium elnöke.

A Sarkadi Középiskoláért Alapítvány kuratóriumi tagja jelenleg is.

Ez irányú tevékenységével kiemelten támogatja településünk hátrányos helyzetű tanulóinak boldogulását.

Példamutató munkája mintaként szolgál mások számára is!

 

                                                                             Sárközi Anna

                                                                           intézményvezető