Átmenet az általános iskola és középiskola között

2017. március 23-án az Ady Endre –Bay Zoltán Gimnázium adott otthont a helyi általános iskola és gimnázium reál munkaközösségei által közösen szervezett szakmai fórumnak, melynek témája: „Iskolaátmenet gondjai a reál tantárgyak tükrében.”

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központon keresztül meghívott szaktanácsadók – dr. Hajdúné Felföldi Irén és Tóth István intézményvezető-helyettesek– elemezték a problémát kitérve annak szociális, szakmai és tantárgy specifikus hátterére.

Ezt követően a helyi iskolák vezetői, illetve Sarkadon és a környéken tanító pedagógusok aktív részvételével zajlott hasznos és tartalmas beszélgetés, melynek során a kollégák megosztották egymással tapasztalataikat.

Munkaközösségeink együttes munkálkodása az elmúlt években is építően segítette pedagógusi munkánkat. Terveink között szerepel, hogy ezt a tevékenységünket az elkövetkező években is folytatjuk diákjaink sikeres jövőjét elősegítve, akár hasonló rendezvények megszervezésével.

Papné Tóth Ildikó