Toleranciaóra a gimnáziumban

Iskolánkban, az Ady Endre – Bay Zoltán Középiskola és Kollégiumban a „TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0008 „Együtt Egymásért!” Az SNI-s tanulók együttnevelési lehetőségeinek modellezése óvodától, érettségiig című pályázat keretében kiállítással színesített toleranciaórát tartottunk 2014. február 24-én. Az eseményt megelőzte az osztályoknak az osztályfőnökükkel végzett közös munkája, mely a következő témakörök köré csoportosult: előítélet, sztereotípia, társadalmi távolság, érzékenyítés, tolerancia, esélyegyenlőség, esélyegyenlőtlenség, segítő és akadályozó viszonyulások. Mindegyik osztály más-más témában készítette el a plakátokat, a Power Point bemutatókat, de volt olyan osztály is, amely saját dalt szerzett erre az alkalomra.

Pribék Adrienn szavalata, majd Zámori Ida igazgató asszony köszöntője után az osztályok képviselői -  9. B: Lakatos Lili, Rácz Leontina, 9. Kny: Dobi Richárd, 10. B: Farkas István, Ficz Márk, 10. C: Békési Beatrix, Iszály Andrea, Porumb Helga, Iszály János, 11. A: Belanka Ádám, Varga Szabolcs 12. C: Nagy Lilla, Patkás Dóra, Vadas László, Czesznak Zsolt, 13. B: Karkus Tamás,

10. A: Iván Nikolett, Fazekas Réka, 11 B: Békési Éva, Tóth Adrienn, Sprok Tibor, majd a 11. C: osztály összes tanulója - mutatták be azt, hogy miként gondolkodnak ezekről a fontos kérdésekről.  Őszintén mondhatom, ismételten megerősödött bennem a gondolat, hogy nagyon jó és felkészült gyerekeink vannak, hiszen kivétel nélkül érett gondolatokat hallhattunk tőlük.

A pályázat kiemelt célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában résztvevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás.
Az együttnevelésben részt vevő intézményekben elengedhetetlen a jelenleg integrált nevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának javítása, a befogadó pedagógiai gyakorlat széles körű elterjesztése.

A meghívott vendégeink – Tóth Edit, a Sarkadi Tankerület igazgatója, Sás Ildikó, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője, Boros Erika iskolavédőnő, a Harruckern János Közoktatási Intézmény pedagógusai, Dunai Jánosné, Lánczi Ildikó, Labos Edit a pályázat projektmenedzsere, a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Schriffertné Szigeti Judit - elismerően nyilatkoztak az elvégzett munkáról, és a háromtagú zsűri a legjobbnak ítélt pályamunkákat (10. C, valamint a 11. C osztály) tortával is jutalmazta. Gratulálunk!

Balogh Endre
 szakmai megvalósító

Téma: